Ngành nghề kinh doanh

Công đoạn xử lý trước khi gia công

Công đoạn mạ

Công đoạn sơn

Xử lý khí thải, nước thải